Self-education is, I firmly believe, the only kind of education there is.
- Isaac Asimov -

Hàng ngàn bài giảng và video bởi các giáo viên bản ngữ đã sẵn sàng và tiếp tục được cập nhật hằng ngày, tiếng Anh dễ như ăn kẹo - chỉ cần bạn muốn học. Nếu bạn lần đầu đến với website, có thể tham gia các khóa học Free Courses hoặc đăng ký tài khoản học thử.

Basic Land Navigation - How to Find Your Way and Not Get Lost

Sử dụng bản đồ địa hình để định hướng và la bàn để định hướng để tìm đường đi qua đi ở nơi hoang dã.

Wilderness Survival & Backpacking For Adventures

Tìm hiểu các kỹ năng sinh tồn và cắm trại cần thiết để có những chuyến phiêu lưu đẹp nhất trong vùng hoang dã.

Basic Survival Concepts

Xây dựng một bộ dụng cụ sinh tồn khẩn cấp, hiểu được các kỹ năng cần thiết để giúp bạn không chỉ sống sót và còn được giải cứu.

Essential guide to survival in the wilderness with nothing

Bạn sẽ biết những kiến thức cơ bản về sinh tồn, nơi ở, nước, thức ăn cho lửa và được giới thiệu về nhận thức về thiên nhiên.

Primitive Survival Skills (Volume 01)

Khóa học này dạy bạn cách tiếp cận trí tuệ và kỹ năng của con người cổ đại, sống sót trong thiên nhiên hoang dã.

Learning Morse Code - Truyền tin mã Morse

Hướng dẫn kỹ năng truyền tin Morse sử dụng trong liên lạc, cứu hộ, dã ngoại thám hiểm.