Cambridge English for Beginners, Young Learners - Elementary

Khóa học này được xây dựng dựa trên chương trình giảng dạy của Cambridge với mục đích nâng cao khả năng hiểu tiếng Anh cho trẻ em

Kindergarten Vocabulary 02

Làm quen với ngôn ngữ mới qua các hình ảnh thân quen.

Essential English Vocabulary Words

Từ vựng tiếng Anh đặc biệt dành cho trẻ em mới bắt đầu hoc.

Kindergarten Vocabulary 01

Làm quen với ngôn ngữ mới qua các hình ảnh thân quen.

English for Kids

Tiếng Anh đơn giản dành cho trẻ em trước độ tuổi đi học làm quen.