Cambridge English for Beginners, Young Learners - Elementary

Bạn sẽ học gì với khoá học này

Hơn 200 từ vựng mới và hơn 10 cấu trúc câu mới

Cải thiện kỹ năng đọc, nghe, viết và nói thông qua các đoạn hội thoại, hội thoại....

Nhiều câu đố, bài kiểm tra, bài thi thử….

Chuẩ bị kiến thức cho những kỳ thi ban đầu

Yêu cầu đặc biệt

Không có

Mô tả khoá học

Khóa học này được xây dựng dựa trên giáo trình Cambridge với mục đích nâng cao khả năng hiểu tiếng Anh cho người lớn mới bắt đầu và chuẩn bị cho các học viên nhỏ tuổi tham gia kỳ thi Cambridge Young Learners - Starters level (Pre A1).

Khóa học có 21 đơn vị, 63 bài học và 21 bài thực hành - các đề mẫu để người học tìm hiểu, khám phá và tiếp xúc với hình thức trắc nghiệm. Sau khóa học này, người học sẽ có thể: Hấp thụ hơn 200 từ vựng mới theo các chủ đề đa dạng: nhà cửa, gia đình, đồ chơi ở trường, v.v.

Học hơn 10 cấu trúc câu mới thường dùng trong cuộc sống hàng ngày. Cải thiện kỹ năng đọc, nghe, viết và nói. Chuẩn bị cho kỳ thi Starters.

Khoá học này phù hợp cho ai

Người học tiếng Anh như ngôn ngữ thứ hai.

Trẻ em.

Người mới bắt đầu học tiếng Anh.

Xem thêm
Danh mục: Chưa phân loại
0
  • No products in the cart.