General English Grammar

Bài học tổng quan về ngữ pháp tiếng Anh, được trình bày hoàn toàn bằng tiếng Anh. Bài học được thiết kế sinh động dễ hiểu. Đây là "bài học Quizlet", trong quá trình học tập, để khai thác hiệu quả cao, hãy vào mục Trợ Giúp để nhận sự hỗ trợ.


Đây là khóa học miễn phí mời học sinh học thử nghiệm website. Nếu bạn vui lòng tặng cho CLB 10k, hãy thực hiện thanh toán bằng thẻ ngân hàng (credit hoặc debit), trong trường hợp việc thanh toán online không thuận tiện với bạn. Hay vào trang Tài Khoản đăng ký thành viên, sau đó gửi email đề nghị kích hoạt khóa học tới vnexpat@gmail.com (cho biết username/email của bạn)

Xem thêm
0
  • No products in the cart.