How to teach English to your kids

Course
Tài liệu

"Bố mẹ cùng học với con" - Khóa học này giúp cho bố mẹ làm quen với việc vạch ra kế hoạch song hành học tập tiếng Anh cho trẻ. Những bài giảng đơn giản dễ hiểu đối với cả các bố mẹ có trình độ tiếng Anh phổ thông, 24 video giảng bài, 22 link video tham khảo cùng nhiều câu hỏi đánh giá.. đây là một khóa học được biên soạn chu đáo, có giá trị cao.

This course aims at making parents familiar with efficient strategies to teach their kids English. In 30 short and simple lessons, step by step, your kids will enjoy learning English and will be ready for a more thorough curriculum at school. The strategies are mostly games, little songs and so on!

What you’ll learn

  • Learn basic techniques to teach oral English to young children
  • Teach English with simple and very short lessons with photographs, games, songs....
  • Learn to teach how to speak because kids can't necessarily read

Are there any course requirements or prerequisites?

  • None, it is for beginners

Who this course is for:

  • Parents / adults who wish to teach young children the English language.
Xem thêm
0
  • No products in the cart.