Learning Morse Code - Truyền tin mã Morse

Bạn đã từng nghe tới mã Morse bao giờ chưa? Trong quá khứ, mật mã Morse chính là một phương thức truyền tin bí mật được sử dụng rất rộng rãi, đặc biệt là trong quân đội. Ngày nay, mã Morse chủ yếu được sử dụng trong ngành hàng không vũ trụ, ngành hàng hải, các hoạt động vô tuyến nghiệp dư, các hoạt động và các câu lạc bộ dã ngoại sinh tồn, các câu lạc bộ hướng đạo sinh … và đặc biệt vẫn luôn luôn được ứng dụng hiệu quả trong việc tìm kiếm cứu hộ và phát tín hiệu cầu cứu của người bị lạc nơi hoang dã.

Xem thêm về mã Morse ở đây

Xem thêm
0
  • No products in the cart.