Primary Key Vocabulary 1

Đây là khóa học flashcard điện tử để giúp nâng cao vốn từ vựng, các từ mới ở mức độ khó hơn khóa học dành cho mẫu giáo hoặc kèm theo giải nghĩa ngắn bằng tiếng Anh, phương pháp học tiếng Anh bằng tiếng Anh. Mỗi bài học có các kiểu học khác nhau, chủ ý sử dụng nút chọn kiểu học ở góc dưới bên phải màn hình học tập ở mỗi bài học.

Với gần 800 từ mới và những đoạn giải nghĩa tiếng Anh, đây là một thử thách cần vượt qua của các bạn cấp một. Phù hợp với học sinh lớp hai tới lớp năm.

Xem thêm
0
  • No products in the cart.